Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

מדבקת חבר איגוד

כחלק מחברותך באיגוד, הינך זכאי לתו איכות, להל"ן "מדבקת האיגוד", אותו תהיה רשאי להדביק על גבי חזית בית העסק. מדבקה זו, תעיד כי אתה חבר באיגוד נותני שירותי המטבע, וכך לקוחותיך יוכלו לדעת כי בית העסק שלך עומד בסטנדרטים של איגוד נותני שירותי מטבע.

FreeCurrencyRates.com