info@icm.co.il

איגוד נותני שירותי המטבע

03-5106035

גורמים במשרד המשפטים טוענים ששירות התשלומים המקוון צריך להופיע במאגר הרלוונטי - לפי חוק איסור הלבנת הון. פייפאל, בתגובה, הסבירה שהיא פועלת בהתאם לחוק. משרד האוצר: "הנושא בבדיקה"

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 26 דצמבר 2012

פייפאל, שמפעילה את שירות התשלומים המקוון הגדול בעולם, אינה רשומה במרשם נותני שירותי מטבע, אף שלכאורה החוק מחייב אותה לעשות כן. כך עולה מדברים שנמסרו ל”כלכליסט” ממשרד המשפטים. ממשרד האוצר, שאחראי על הפעלת המרשם והפיקוח עליו, נמסר כי הסוגיה נמצאת בבדיקה.

פייפאל, חברה בת של ענקית המסחר איביי, מפעילה שירות שמאפשר לגולשים לבצע קניות בחנויות מקוונות בכל העולם, מבלי להעביר לבית העסק את פרטי כרטיס האשראי שלהם. תחת זאת, מנהלת פייפאל את הסליקה, המרת המטבעות והעברת הכספים בעסקאות וכן בוררת בסכסוכים שמתעוררים.

החברה פעילה בישראל זה יותר משלוש שנים ויש לה מרכז מכירות מקומי ומרכז מו"פ שמתמחה בזיהוי הונאות מקוונות. פייפאל מקיימת פעילות שיווקית נרחבת הן מול סוחרים במטרה לעודד אותם להצטרף לשירות והן מול הציבור הרחב. בנוסף, מאז החלה לפעול בישראל השקיעה החברה משאבים ניכרים בשיפור השירותים שמוצעים למשתמשים בישראל, דוגמת תרגום השירות לעברית, הקמת מרכז תמיכה מקומי ואפשרות לשלם בשקלים.

משרד המשפטים: על פייפאל להירשם כספק שירותי מטבע

לפי חוק איסור הלבנת הון, עסקים שמספקים שירותים פיננסיים דוגמת המרת מטבעות חייבים ברישום במרשם נותני שירותי מטבע. לפי תגובה שנשלחה מטעם משרד המשפטים בעקבות פניית אזרח - והועברה ל"כלכליסט", חובה זו חלה גם על פייפאל: “עמדת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הנה כי מאחר ועיסוקה של חברת פייפאל כלול במסגרת שירות מטבע של 'קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת' וכן של 'המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת'... הרי שחלה עליה חובת רישום במרשם נותני שירותי מטבע וכן חלות עליה כל החובות שנקבעו בצו איסור הלבנת הון".

במשרד המשפטים אישרו בתגובה לפניית "כלכליסט" כי זו היא עמדתם. “נציגי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נפגשו עם נציגי חברת פייפאל ב-10 באוגוסט 2011. עמדת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הנה כי על פייפאל להירשם כנותן שירותי מטבע”, נמסר.  

פייפאל: אנו פועלים בהתאם לחוק

הגורם שממונה על רישום ופיקוח נותני שירותי מטבע הינו משרד האוצר. מבדיקה במרשם נותני שירותי מטבע של המשרד, עולה שחברת פייפאל אינה רשומה בו. במשרד האוצר אישרו כי שאלת רישומה של החברה נמצאת בבדיקה. "התקבלה במשרד האוצר פנייה מחברת פייפאל לגבי הצורך להירשם במרשם נותני שירותי מטבע, המצוי באחריות המשרד", נמסר מדוברות המשרד. "הפנייה נבדקת במשרד האוצר. טרם התקבלה החלטה בנושא”.

 

מנציגות פייפאל בישראל נמסר בתגובה: “פייפאל נוהגת בהתאם לדרישות החוק בכל מדינה בה היא פועלת. טרם כניסתה לפעילות בישראל וגם אחריה, פייפאל נפגשה מספר פעמים עם האחראים על הרגולוציה המתאימה בארץ, והם מודעים לכל תחומי הפעילות של פייפאל בישראל. נכון להיום, נתקבל מהרגולטורים המתאימים אישור כי פעילותה הנוכחית של פייפאל בישראל אינה מחייבת אותה להיות רשומה כנותנת שירותי מטבע".

 www.calcalist.co.il

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

שערי מטבעות

valuta