info@icm.co.il

איגוד נותני שירותי המטבע

03-5106035

נושא:
אכיפה והרתעה
כ"ה אייר תשע"ד 25 מאי 2014

המלצות הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן קובעות:
מגבלה של 7500 ש"ח על עסקאות במזומן בטווח המיידי וכן איסור סחר בצ'קים בסכומים דומים.

 כמו כן, כל עסקה מעל לסכום המגבלה, תבוצע באמצעות כרטיסי חיוב מידיים, כרטיסים נטענים ועוד.
בשל המלצות הוועדה, הבנקים יחוייבו להציע כרטיס דביט לכל לקוח ועמלות הכרטיס יופחתו באמצעות חקיקה. ​

הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן - הודעה לעיתונות
הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן - דו"ח ביניים 5.2014

rashut misim 25 5 14

רשות המסים בישראל

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

שערי מטבעות

valuta