Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

יעדים ומטרות

 • תדמית

שינוי טוטאלי של תדמית הענף, הן בעיני מקבלי ההחלטות והן בעיני הציבור הרחב.
כיום, לענף תדמית שלילית שנוצרה מתקשורת מגויסת ופרסומים רבים על פעילות פלילית לכאורה הקשורה לענף.
נכון, לא כולם בענף מלאכים. אבל הרוב המוחלט של נותני שירותי המטבע הם אנשים ישרים והגונים שהחוק הוא נר לרגלם.
האיגוד יפעל באמצעות משרד יחסי ציבור ומשרד פרסום (אשר ייבחרו במכרז) לשינוי התדמית הציבורית של הענף ולמיתוג חדש של העיסוק שלנו תוך הדגשת היתרונות של הענף, הן מבחינת המחירים ללקוח, הקטנת ריכוזיות הבנקים ושליטתם במשק והן הנוחות והשירות ללקוח.
הפעילות תהיה הן בכלי התקשורת והן ברמה הפרלמנטרית.

 • הצו החדש לנותני שירותי מטבע
 • האיגוד יפעל להכנסת שינויים נוספים בצו ככל שיתאפשר.
 • הארכת מועד תחולתו בכדי שיהיה זמן התארגנות מספק.
 • עדכון תוכנות ההמרה כך שיתאימו להוראות הצו.
 • קבלת הדרכות מקצועיות מקיפות מאנשי משרד האוצר טרם אכיפת הצו החדש.
 • בנקים וחברות אשראי

פעילות מול המפקח על הבנקים, כך שיורה לבנקים לפעול עם נותני שירותי מטבע:

 • פתיחת חשבון עסקי לכל בעל תעודת נש"מ
 • הטבות מינימליות לנש"מ בפעילות מט"ח ושיקים.
 • פעילות בנקאית בין נשמי"ם.
 • סליקה ישירה מול חברות האשראי-כך שכל נש"מ יוכל לקבל תשלום בכרטיס אשראי.
 • קווי אשראי מינימליים כנהוג בענפים אחרים.
 • וועדת לוקר- חוק המזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן ובשיקים עלול לחסל את הענף כולו.
ולכן עלינו להמשיך ולהיאבק בחוק.

 • הגדלת הסכומים המותרים לעסקאות במזומן.
 • החרגת העיסוק  בהמרת מטבע והעברת כספים מתחולת החוק.
 • החרגת נותן שירותי מטבע המנכה שיקים מהיותו "הסבה".
 • חוק המסתננים

המלחמה במסתננים היא חשובה ונכונה, אך לא ניתן לעשות אותה על גבם של נותני שירותי המטבע. אנו לא משטרה ולא מס הכנסה ולא משטרת הגבולות וההגירה.

 • להרשות לכל אדם באשר הוא לבצע פעילות עסקית עם נותן שירותי מטבע.
 • לבטל הצורך לוודא כי הלקוח אינו מסתנן על ידי חיטוט בדרכונו.
 • רישום ורישוי

כיום כמעט כל אדם יכול להירשם כנותן שירותי מטבע. אין צורך ברשיון ומשרד האוצר עוסק רק ברישום ואכיפה.

 • להגביל את מספר נותני שירותי המטבע.
 • לחייב בחוק צורך ברשיון (ולא רישום בלבד)  למצטרפים חדשים (בדומה לתיווך ומנהלי השקעות וכו').
 • רישוי נפרד על פי עיסוק: המרת מט"ח, ניכיון שיקים, העברת כספים, הלוואות וכו'.

 

 • וועדות עיצומים

כיום לוועדות העיצומים (שהן מטעם משרד האוצר שגם מבצע את הביקורות!!!) יש סמכויות נרחבות של חקירה וענישה כולל עיצומים כספיים כבדים.
אנו באיגוד רוצים להפוך את המגמה ולצמצם את מספר החקירות, הביקורות וועדות העיצומים, ולוודא כי משרד האוצר יקדיש את מירב זמנו ותקציבו להדרכת העוסקים בענף, הכשרה מקצועית וימי עיון.

 • מערכת מסודרת של הדרכה מקצועית לנותני שירותי מטבע לגבי החוק, הצווים והוראות הדיווח.
 • הסבר לגבי טעויות עבר ומתן אפשרות לתקנן במקום עיצומים כספיים.
 • עריכת ביקורות על סמך מידע מודיעיני בלבד ולא  סתם ל"הציק" לבתי עסק.
 • ביקורות רלוונטיות ולא חיפוש טעויות טכניות מהעבר הרחוק רק כדי להעמיד בפני וועדת עיצומים.
 • עריכת הוועדה על ידי גוף חיצוני למשרד האוצר על מנת להבטיח כי הרשות החוקרת תהא שונה מהרשות השופטת.
 • הגבלת סכומי הקנסות לעברות טכניות במהותן או עבירות של אי הבנה.
 • נוכחות נציג האיגוד בוועדות העיצומים.
 • עזרה משפטית מהאיגוד.
 • הטבות לחברי האיגוד

חברי האיגוד יהיו זכאים להטבות רבות, כשההטבות יחולקו להטבות מקצועיות והטבות אישיות:

חבר איגוד יזכה להתפרסם ברשימת חברי האיגוד ויקבל מדבקת חבר איגוד ו תעודה לבית העסק על מנת שלקוחות יידעו לזהותו כחבר באיגוד.
חברי האיגוד יזכו להטבות והנחות במגוון בתי עסק בתחומים של:
אבטחה, מצלמות ביטחון, ביטוח, שילוט, כספות, ציוד משרד, מכונות בדיקה וספירה, תוכנות המרה וכו'.
כמו כן חברי האיגוד זכאים להנחות על ייעוץ וייצוג משפטי מעורכי הדין המלווים את פעילות האיגוד.
במקביל , חברי האיגוד יהיו זכאים להטבות שונות ולהנחות במגוון בתי עסק, חופשות ,בילויים, רשתות אופנה וכו'.
רשימת ההטבות המלאה מתפרסמת לעת לעת באמצעות האתר והניוזלטר שלנו.

 • הכשרה מקצועית

האיגוד יקיים אחת לתקופה הכשרות מקצועיות וימי עיון, על מנת לוודא שחברי האיגוד יודעים לפעול בהתאם לחוק ולצווים שהוצאו מכוחו.
ההכשרות יכללו:

 • מענה לשאלות מקצועיות ודיון פתוח
 • הרצאות של נציגי משרד האוצר, הרשות לאיסור הלבנת הון , המפקח על הבנקים וכו'
 • הרצאות של היועץ המשפטי של האיגוד.
 • הסברים על הוראות הצו החדש והשינויים שחלו בו.
 • הסבר על הוראות הדיווח.
 • הסבר לגבי דיווח חריג.
 • מעבר על פרוטוקולים של וועדות עיצומים : הסיבות לוועדה ומה ניתן לעשות כדי להימנע.
FreeCurrencyRates.com