Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

אמנת האיגוד

אמנת איגוד נותני שירותי המטבע

כעמותה ששמה לה כמטרה, בין השאר, לשפר את תדמית ענף שירותי המטבע בישראל ולקדם את פעילותו , אנו חברי האיגוד מחויבים לאמנה המרכזת את הערכים על פיהם חברי האיגוד מחויבים לפעול.
חברי האיגוד שמים את הלקוח במרכז, חברי האיגוד מבינים של לקוח הוא אדם שונה עם צרכים שונים.
בהתאם לכך, חברי האיגוד ינסו להתאים לכל לקוח את השירות ההולם עבורו תוך מתן שירות הוגן מקצועי ואדיב.


חברי האיגוד מתחייבים ל:

  • טיפול אישי ומקצועי בסטנדרט הגבוה ביותר תוך כיבוד פרטיות הלקוחות
  • אמינות ללא פשרות ושקיפות כלפי הלקוח תוך התחייבות למחיר הוגן ומשתלם
  • להתייחס לכספי הלקוח בחרדת קודש מתוך הבנת החשיבות והרגישות של הלקוחות כלפי כספם
  • לספק לעובדים תנאי עבודה הולמים תוך תשלום שכר הוגן ומתן יחס אישי וחם.
  • יחסי עבודה הוגנים למול ספקי שירות
  • הקפדה יתירה על קיום מלא של חוקי מדינת ישראל
  • לזכור כי כל עסק הוא חלק מהקהילה וכי על חברי האיגוד לעשות ככל יכולתם לתרום בחזרה לקהילה בה הם פועלים.

 

 

 

FreeCurrencyRates.com