Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

  אודות האיגוד

  איגוד נותני שירותי המטבע הוקם ב2013 כעמותה רשומה ללא כוונת רווח.

  את הקמת העמותה יזמו חמש חברות מענף נותני שירותי המטבע (ראה פירוט) אשר לא יכלו לעמוד מנגד בשעה שהענף הותקף והושמץ מכמה חזיתות.
  שנת פעילותו הראשונה של האיגוד הייתה סוערת ורצופת אתגרים, עיקר הפעילות הייתה מלחמה ללא פשרות בצו החדש לנותני שירותי המטבע.
  הצו, שבגרסתו הראשונה כפי שהוצגה על ידי אנשי משרד המשפטים והאוצר, היה מחסל לחלוטין את הענף, כלל, בין השאר, סייגים על פעילות החלפנים וכללי זיהוי ודיווח בלתי אפשריים תוך אפליה בולטת לעומת הבנקים ורשות הדואר.

  צו זה, שונה ללא היכר בעקבות פעילות האיגוד שכללה :ישיבות ארוכות בוועדת החוקה, העלאת התנגדויות, פגישות עם חברי כנסת, שימוש בלוביסטים ועורכי דין מהשורה הראשונה ועוד.
  אבל המאבק רק התחיל...

  ממשלת ישראל שמה לעצמה כמטרה את המאבק בהון השחור ובהלבנת הון, מטרות שאנו כאיגוד מסכימים איתן בכל ליבנו, אבל כדי להלחם בתופעות אלו החליטה ממשלת ישראל להיאבק בעיקר בענף נותני שירותי המטבע תוך רמיסת מטה לחמם של אלפי משפחות.

  המחשבה כי ענף זה הוא המקור לצרותיה של המדינה נובע מתדמית שלילית של הענף ומחוסר הבנה לגבי אופן פעילותו ותרומתו העצומה למשק הישראלי.
  נותני שירותי המטבע בישראל הם ביסודם בעלי עסקים קטנים ובינוניים אשר פועלים בהגינות וביושר תחת אילוצים רגולטורים בלתי אפשריים ומול תחרות עזה מצד בנקים ורשות הדואר.
  לחובות שחלות על נותן שירותי מטבע בישראל, גם בהיקף עסקים קטן, אין אח ורע בעולם.
  כל טעות או חוסר הבנה עלולים לעלות לאותו בעל עסק בעיצומים כספיים כבדים, רישום פלילי ואף אובדן מטה לחמו.

  לא עוד!

  איגוד נותני שירותי המטבע בישראל שם לו למטרה לשפר את תדמית הענף ולהסביר את חשיבותו ותרומתו לכלכלה הישראלית.
  אזרחי ישראל זכאים לקבל שירותי מטבע בנוחות וביעילות ובעיקר במחירים הוגנים.
  נותני שירותי המטבע מקטינים את ריכוזיות הבנקים ומספקים ללקוחותיהם שירות במחירים נמוכים בהרבה משל הבנקים.
  עד כה פעילות האיגוד מומנה על ידי מייסדיו . ןכעת, לאחר שהושלמה הקמת האיגוד ופורסם הצו החדש לנותני שירותי מטבע ואתגרים חדשים וגדולים עומדים לפתחנו, החל שלב גיוס חברי האיגוד .
  המטרה להגיע למספר רב ככל האפשר של חברי איגוד על מנת להשיג כח להשגת מטרותינו המשותפות ויכולת כספית לתמוך במאבק.
  האיגוד חשוב לכולנו וכוחנו באחדותנו.

  רק ביחד נביא לשינוי המיוחל וליום שבו להיות נותן שירותי מטבע יהיה עיסוק לגיטימי ומכובד שאינו נרדף על ידי רשויות החוק ללא הרף.
  אל תעמוד מנגד!
  הצטרף היום.

  FreeCurrencyRates.com